CamsWeb Solutions AB

CamsWeb Solutions AB i Skövde

"CamsWeb Solutions AB är ett företag som utvecklar CamsWeb, ett  webbaserat fastighetssystem och fordonssystem som kvalitetssäkrar företagets utrustning. Vi på CamsWeb Solutions har tagit fasta på användarvänligheten, och utvecklat ett system för bl.a. kostnadsuppföljning dokumentation och myndighetskrav som t.ex. systematiskt brandskyddsarbete och ovk besiktning."

Vi har byggt om hela sidan, från HTML till färdig mall. Lösningen är en flerspråksinstallation i publiceringsverktyget Drupal 7.

www.camsweb.se